HOTEL GRANIT - KÚPEĽNÝ ÚSTAV F.E.SCHERERA PIEŠŤANY

PROMOTION

HORSKÝ HOTEL GRANIT SMREKOVICA HOTEL GRANIT ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA HORSKÝ HOTEL GRANIT A KLIMATICKÉ KÚPELE TATRANSKÉ ZRUBY HOTEL GRANIT PIEŠŤANY VYSOKOŠPECIALIZOVANÝ ÚSTAV PRE PĽÚCNE CHOROBY NOVÁ POLIANKA Facebook HOTEL GRANIT PIEŠŤANY - ONLINE KAMERA


HOTEL GRANIT PIEŠŤANY Slogan piestany
Na juhozápade Slovenska, v malebnom údolí rieky Váh, leží svetoznáme kúpeľné mesto Piešťany. Kvalitou prírodných liečebných zdrojov a úrovňou zdravotníckych služieb patrí Hotel Granit - Kúpeľný ústav F.E. Scherera Piešťany k popredným protireumatickým kúpeľom v Európe. Poloha mesta Piešťany v slnečnej Podunajskej nížine, v nadmorskej výške 162m, horúce leto, dlhá pokojná jeseň, mierna zima a čisté ovzdušie predurčuje kúpele v Piešťanoch k ideálnemu miestu pre úspešnú komplexnú kúpeľnú liečbu.

Za svoju povesť vďačia kúpele v Piešťanoch predovšetkým unikátnym prírodným liečivým zdrojom, a to najmä piešťanskej termálnej vode a bahnu. Horúce minerálne pramene s vysokým obsahom síry vyvierajúce z hĺbky 2000m a sírne bahno s veľkou tepelnou vodivosťou a vysokou redukčnou schopnosťou sú nepostrádateľnými prostriedkami klasickej liečebnej piešťanskej kúry.

Samotný Kúpeľný ústav F.E.Scherera Piešťany je najvýznamnejšie kúpeľné zariadenie na pravobrežnej – mestskej strane Váhu a nachádza sa priamo v srdci mesta Piešťany v uzavretom areáli, ktorý sa rozkladá na ploche dvoch hektárov. Vlastné parkové prostredie zabezpečuje hosťom Kúpeľného ústavu Piešťany tiché a intímne prostredie, ideálne pre oddych a regeneráciu.

Hotel Granit - Kúpeľný ústav F.E.Scherera poskytuje liečbu všetkých foriem zápalových a degeneratívnych reumatických chorôb, funkčné poruchy chrbtice, poúrazové stavy a stavy po ortopedických operáciach. Okrem samotnej liečby uvedených ochorení sa Kúpeľný ústav Piešťany venuje aj prevencii a regenerácii a všetky kúpeľno-liečebné procedúry je možné absolvovať aj ambulantne.

História

Kúpeľná tradícia sa v Piešťaňoch počíta na stovky rokov. Ale o dlhodobej histórii sa tu dá hovoriť aj v súvislosti s vojenským kúpeľníctvom. Jeho začiatky totiž spadajú do 18. storočia, kedy do Piešťan posielali vojenské úrady mnoho vojakov a dôstojníkov, liečiť sa z ťažkých poranení v napoleonských vojnách. O niekoľko desiatok rokov neskôr bola na popud arcivojvodu Albrechta Habsburského usporiadaná dobročinná lotéria, ktorej výťažok spolu s darmi pozemkov grófom Erdödym umožnil výstavbu hlavnej budovy Vojenského kúpeľného ústavu. Písal sa rok 1863.

Otcom myšlienky zriadiť kúpele pre vojakov bol kúpeľný lekár a balneológ František Ernest Scherer (1805 - 1879), hoci vojakom nikdy nebol. On sám dal na výstavbu ústavu pozemok aj príjmy z literárnej činnosti. Bol známy a obľúbený ako priateľ chudobných, o ktorých sa s veľkou obetavosťou staral.

V prvom období ústavu bolo ubytovanie pre 20 dôstojníkov a 80 vojakov. Gróf Erdödy sa pre ubytovaných zaviazal zdarma poskytovať kúpele (zrkadlisko, bahnisko). F. E. Scherer bol v zariadení vedúcim lekárom. Za jeho starostlivosť o vojakov bol ocenený vysokými vyznamenaniami.

Ústav bol od svojho založenia až do roku 1914 po stránke personálnej a materiálnej organizovaný ako vojenský zdravotnícky ústav. Podľa záznamov prvým veliteľom ústavu bol rotmajster Fridrich Plauer, prvým šéflekárom plukovník dr. Artur Knopp. Ústav bol veľmi vyhľadávaný, ale miest bolo málo. Preto roku 1909 bol v ústavnom parku vybudovaný pavilón s názvom "Isabella pavilon" (neskôr premenovaný na Štefánikov pavilón.) Po vypuknutí 1. svetovej vojny kapacita ústavu nestačila, preto sa za prispenia vojenskej správy vybudovala liečebňa Pro Patria, v ktorej sa mohlo naraz liečiť 200 vojakov. Po ukončení vojny Pro Patriu prevzali Kúpele.

Aj po 1. svetovej vojne a vzniku Česko-slovenskej republiky slúžil Vojenský kúpeľný ústav svojmu pôvodnému účelu, kúpeľnej liečbe dôstojníkov a členov ich rodín.

V druhej polovici 20. storočia Vojenský kúpeľný ústav v Piešťanoch mal celoročnú prevádzku. Ročne sa tu vystriedalo takmer dvetísíc pacientov, väčšinou vojakov a dôstojníkov v činnej službe. Jedným z významných hostí, ktorí sa tu liečili, bol aj prvý československý kozmonaut Vladimír Remek s manželkou.

Zdroj: Revue Piešťany, ročník XLVII, Kultúrno-spoločenský štvrťročník. Mesto Piešťany, Šéfredaktor: Kornel Duffek, Redakčná rada: Ing. M. Galová, K. Duffek, PhDr. V. Krupa, Mgr. D. Moretová, Mgr. J. Obertová; Dátum vydania: 24. 05. 2011 Revue Pieštany.h01 h02 h03 h04 h05 h06 h07 h08 h09O Z N A M

V súčasnosti prebiehajú v Hoteli Granit Piešťany rekonštrukčné práce vnútorného bazéna.

Touto cestou sa vedenie a personál hotela ospravedlňuje ubytovaným klientom za situáciu, ktorá je s rekonštrukčnými prácami spojená.

Zároveň je zabezpečené kúpanie v krytom bazéne v inom hotelovom zariadení (bližšie informácie na recepcii tel.: +421 (0) 33 79 83 111).

Ďakujeme Vám za pochopenie.