VYSOKOŠPECIALIZOVANÝ ÚSTAV PRE PĽÚCNE CHOROBY NOVÁ POLIANKA

HORSKÝ HOTEL GRANIT SMREKOVICA HOTEL GRANIT ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA HORSKÝ HOTEL GRANIT  TATRANSKÉ ZRUBY HOTEL GRANIT PIEŠŤANY VYSOKOŠPECIALIZOVANÝ ÚSTAV PRE PĽÚCNE CHOROBY NOVÁ POLIANKA Facebook


HORSKÝ HOTEL GRANIT SMREKOVICAHISTÓRIA

Veľký nárast pacientov a obmedzená kapacita sanatórií boli príčinou výstavby od základov novej liečebnej osady – Novej Polianky, ktorá sa nachádza vo výške 1040 m n.m. a je dnes súčasťou mesta Vysoké Tatry. Vznikla pod južnými úbočiami Gerlachovského štítu, západne od Tatranskej Polianky. Prvé múry budov sa začali dvíhať roku 1946. Potreba vojenskej liečebne pľúcnej tuberkulózy súrila, ale povojnové technické ťažkosti i narastajúce požiadavky na jej vybavenosť oddialili dokončenie stavby. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 1. apríla 1956. Ani vtedy neboli dokončené všetky práce v operačnej sále, laboratóriách a na biologickej čistiacej stanici. Na vonkajších prácach a parkových úpravách sa v rámci rehabilitácie podieľali aj ľahší pacienti. Maketa liečebného areálu s početnými fotografiami sa ako príkladná architektúra stala súčasťou stavbárskej výstavy v Bruseli. Biologická kanalizačná čistiareň bola najmodernejšia a prvá svojho druhu vo vtedajšom Československu. Budova ústredného liečebného pavilónu má päť poschodí. V blízkosti sú bytovky pre zamestnancov a pri vstupnej bráne do liečebného areálu stojí štýlový objekt vrátnice (v súčasnosti apartmánový domček). Stavebné náklady predstavovali 40 miliónov československých korún. Celý komplex budov Vojenského liečebného ústavu pľúcnych chorôb projektoval známy bratislavský architekt Milan Michal Harminc (1869 – 1964). Bolo to jeho posledné veľké dielo vo Vysokých Tatrách. Medzi prvými pacientmi boli okrem aktívnych príslušníkov vojska početní členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí ochoreli ako partizáni, alebo prišli o zdravie v koncentračných táboroch. Spočiatku sa liečba zamerala len na tuberkulózne ochorenia, v ľahších prípadoch aplikáciou konzervatívnych medikamentóznych metód a v ťažších, hlavne pri rozpadovej tbc, chirurgickými zákrokmi. Postupný ústup tuberkulózy umožnil ústavu rozšíriť svoj liečebný program a prijímať pacientov s nešpecifickými pľúcnymi chorobami, chronickým zápalom priedušiek a astmou. Vysoko sa využíva rehabilitácia, ktorá okrem základných cvičení a prvkov jogy, využíva vodoliečbu a saunu. Pozoruhodné výsledky sa dosiahli akupunktúrnymi metódami, ale aj pri liečbe pľúcnej rakoviny včasnou diagnostikou, indikáciou operácie a podávaním cytostatík. Lekári ústavu sa venujú aj výskumu a publikovali desiatky pôvodných vedeckých prác. V prvých rokoch existencie Novej Polianky získal jej lekársky kolektív významnú oporu v patronátnej zmluve so špičkovou II. chirurgickou klinikou v Bratislave. Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby (súčasný názov) patrí svojím vybavením a komplexnými službami medzi najmodernejšie odborné ústavy na Slovensku. Kvalita poskytovaných služieb je garantovaná aj udelením medzinárodného certifikátu ISO 9001:2000 pre celý ústav.

Nová Polianka nemá ubytovacie a stravovacie zariadenia pre turistické využitie. Dodnes slúži potrebám zdravotníctva, ktoré boli dôvodom jej vzniku.p01 p02 p03 p04NÁŠ TÍM

kottmann MUDr. Tibor Kottmann
vedúci lekár VÚPCHpiskackova MUDr. Beáta Piskáčková
I. pľúcne oddelenie /TBC/
lekárotcenas MUDr. Jaroslav Otčenáš
I. pľúcne oddelenie /TBC/
lekármajernik MUDr. Jozef Majerník
II. pľúcne oddelenie /Funkčné lab./
zástupca vedúceho lekára
vedúci lekár II.pľúcneho odd.glatzova Mgr. Tatiana Glatzová
hlavná sestrabobovcak RNDr. Marián Bobovčák
oddelenie Klinické laboratórium
vedúci OKLknisrchova PharmDr. Viera Knirschová
vedúca Lekárne Gerlachpelcova Alena Pelcová
vedúca oddelenia Rehabilitáciebernat MUDr. Ján Bernát
oddelenie Rehabilitácií
lekárISO 9001

bureau-veritas-iso_9001_iso_14001

Granit Nemocnica - Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby Nová Polianka v roku 2005 úspešne absolvoval certifikačný audit realizovaný Bureau Veritas Czech Republik, spol. s.r.o. a opätovne úspešne v roku 2011 obhájil certifikát QMS podľa STN EN ISO 9001:2008 v oblasti prevencie, diagnostiky a kompletnej liečby respiračných a alergických ochorení, primárnej starostlivosti, vysokohorskej liečby.