VYSOKOŠPECIALIZOVANÝ ÚSTAV PRE PĽÚCNE CHOROBY NOVÁ POLIANKA

PROMOTION

HORSKÝ HOTEL GRANIT SMREKOVICA HOTEL GRANIT ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA HORSKÝ HOTEL GRANIT  TATRANSKÉ ZRUBY HOTEL GRANIT PIEŠŤANY VYSOKOŠPECIALIZOVANÝ ÚSTAV PRE PĽÚCNE CHOROBY NOVÁ POLIANKA Facebook


Návrh na liečbu


AKÝM SPÔSOBOM MÔŽE BYŤ PACIENT PRIJATÝ NA /ÚSTAVNÚ/ LIEČBU?

Pacient môže byť prijatý na hospitalizáciu:

  1. formou "Návrhu na ústavné liečenie", ktorý vám vypíše lekár špecialista: - pneumológ, imunoalergológ, . Návrh na ústavnú starostlivosť sa po vyplnení zasiela poštou na adresu VÚPCH, 059 83 Nová Polianka - Vysoké Tatry. O prijatí na ústavné liečenie je pacient informovaný zaslaním Predvolania na ústavne liečenie poštou.

  2. Akútne a neodkladné príjmy môžu byť dohodnuté telefonickým dohovorom medzi primárom príslušného oddelenia a ošetrujúcim lekárom.

  3. Preložením z iného zdravotníckeho zariadenia.