VYSOKOŠPECIALIZOVANÝ ÚSTAV PRE PĽÚCNE CHOROBY NOVÁ POLIANKA

PROMOTION

HORSKÝ HOTEL GRANIT SMREKOVICA HOTEL GRANIT ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA HORSKÝ HOTEL GRANIT A KLIMATICKÉ KÚPELE TATRANSKÉ ZRUBY HOTEL GRANIT PIEŠŤANY VYSOKOŠPECIALIZOVANÝ ÚSTAV PRE PĽÚCNE CHOROBY NOVÁ POLIANKA Facebook


Návrh na liečbu


AKÝM SPÔSOBOM MÔŽE BYŤ PACIENT PRIJATÝ NA /ÚSTAVNÚ/ LIEČBU?

Pacient môže byť prijatý na hospitalizáciu:

  1. formou "Návrhu na ústavné liečenie", ktorý vám vypíše lekár špecialista: - pneumológ, imunoalergológ, . Návrh na ústavnú starostlivosť sa po vyplnení zasiela poštou na adresu NEMOCNICA GRANIT – VÚPCH NOVÁ POLIANKA, 059 83 Nová Polianka - Vysoké Tatry. O prijatí na ústavné liečenie je pacient informovaný zaslaním Predvolania na ústavne liečenie poštou.

  2. Akútne a neodkladné príjmy môžu byť dohodnuté telefonickým dohovorom medzi primárom príslušného oddelenia a ošetrujúcim lekárom.

  3. Preložením z iného zdravotníckeho zariadenia.